Organisatie

Open vergaderingen

Elke maand behalve in juli en augustus zijn alle leden en sympathisanten welkom op de ‘open vergadering’ van GROEN GRIMBERGEN. Hier wordt de algemene werking besproken, komen actuele thema’s aan bod en worden er afspraken gemaakt over de eigen activiteiten. De data vindt u onderaan bij de Agenda.

 

Algemene ledenvergadering

Deze vergadering kan nuttig en nodig zijn om de krachtlijnen van het programma te bepalen en de algemene werking te evalueren en desgevallend bij te sturen.

 

Werkgroepen

Momenteel zijn er drie werkgroepen actief. Zij staan open voor de leden en sympathisanten en werken (programma)voorstellen uit, zetten aan tot actie of diepen actuele thema’s uit. De onderwerpen van de werkgroepen kunnen aangepast naargelang de actualiteit of de concrete problematiek. Zin om mee te doen? Andere onderwerpen? Laat maar komen.