Home

Actueel

De opvallende Kyotomobiel van het klimaatproject ‘Kyoto in de wijk’, een samenwerking tussen verschillende gemeenten, 3Wplus en de provincie Vlaams-Brabant, strijkt deze zomer neer in Grimbergen.   

...

De wijken Borgt en Verbrande Brug wijken niet voor slinkse Asfaltcentrale

De Asfaltcentrale (Viabuild) te Grimbergen stoot sinds augustus 2015 bij momenten zeer penetrante irriterende intens ruikende (kankerverwekkende) stoffen uit over de woonwijken Borgt en Verbrande Brug. Intussen heeft o.a. de Milieu Inspectie Vlaams Brabant...

Betonstop nu, niet tegen 2050!

Met de goedkeuring van de Woonbehoeftestudie en de daaraan gekoppelde conclusies (gemeenteraad van 24.06.16) geeft Grimbergen (wisselmeerderheid: GROEN, CD&V, sp.a en Vernieuwing) het toekomstig woonbeleid in de gemeente een boost door te kiezen voor...